1ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ανατολικής Αττικής

Ο γονέας, κηδεμόνας, ή εκπαιδευτικός που ενδιαφέρεται να συμβουλευτεί το Εκπαιδευτικό ή Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό της Υπηρεσίας μας, μπορεί να καλεί καθημερινά 08:00 – 14:00  στα τηλέφωνα:  210 6028050, 6623107 και 6625697

Η Υπηρεσία λειτουργεί τις καθημερινές από  8:00 έως 18:00.